Din varukorg är tom.
Sök
Filters

Integritetspolicy

1. Allmänt

Nordic Budo AB (org.nr: 559019-2349) vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den svenska personuppgiftslagstiftningen.

För vissa av våra tjänster kan det finnas särskilda villkor för vår behandling av personuppgifter. Dessa villkor informeras du om i samband med att du använder de tjänsterna.

Denna integritetspolicy gäller för både konsumenter och företagskunder.

2. Personuppgiftsansvarig
Nordic Budo AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på hemsidan och i våra tjänster. Information om hur du kontaktar oss finns under avsnitt 10.

3. När samlar vi personuppgifter?
Vi samlar in personuppgifter om dig när du besöker och använder vår hemsida, skapar ett konto (åt dig själv eller företaget), gör en beställning, kontaktar kundservice, eller reklamerar en vara.

Vi använder också cookies och andra liknande tekniker för att samla in information om dig eller den utrustning du använder.

4. Vilka personuppgifter samlar vi in?
4.1 Privatpersoner

När du köper en vara, ansöker om kredit eller en försäkring, eller skapar ett konto kan vi komma att samla in personuppgifter om dig, såsom namn, personnummer, dina kontaktuppgifter, ditt kort- eller kontonummer och din IP-adress.

4.2 Företag

Vid beställning från företagskunder samlar vi in personuppgifter om den person som skapar ett företagskonto eller lägger beställningar. Vi samlar endast in kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter. Om företagaren är en enskild näringsidkare samlas även företagarens personnummer in.

5. Hur länge sparas uppgifterna?
Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

6. Varför behandlar vi personuppgifter om dig?
6.1 Privatpersoner

Vi behandlar dina personuppgifter för olika syften. Huvudsakligen behandlar vi personuppgifter i syfte att genomföra och administrera köp, betalningstransaktioner, försäkringar, returer och reklamationer. Vid önskemål om kredit kan vi komma att begära en kreditupplysning. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning. Genom att skapa ett privatkonto samtycker du även till att vi skickar nyhetsbrev till dig, via e-post, sms eller på annat sätt.

Vidare kan dina uppgifter samköras, segmenteras och analyseras för att genom riktad marknadsföring lämna information, erbjudanden eller rekommendationer om egna eller samarbetspartners varor och tjänster. Analyserna görs utifrån din surfhistorik, de köp du gör och den utrustning du använder. Vi kan även komma att samköra och analysera den information vi samlar in via cookies med den information som finns sparad i vårat kundregister för dessa syften.

6.2 Företag

Vi behandlar företagsrepresentanters personuppgifter i syfte att genomföra och administrera köp, betalningstransaktioner, försäkringar, returer och reklamationer. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och företagskundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning.

En enskild näringsidkares personnummer används endast i syfte att kunna behandla önskemål om betalning på kredit eller teckning av försäkringar.

Genom att företaget har skapat ett företagskonto hos oss har du som enskild näringsidkare eller företagsrepresentant fått information om och samtyckt till att vi skickar nyhetsbrev och annan direktreklam till dig, via e-post, sms eller på annat sätt samt att dina uppgifter samkörs, segmenteras och analyseras med för att rikta marknadsföring till dig baserat på de beställningar du lagt och den utrustning du använder.

7. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?
Vi kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners och andra tredje parter i syfte att fullgöra vårt avtal med dig, t.ex. för att leverera beställda varor eller tjänster.

Vi kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för våran räkning, exempelvis IT-leverantörer och samarbetspartners. Vid kreditprövning lämnas personuppgifter ut till ett kreditupplysningsföretag i syfte att pröva om kredit ska beviljas.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

8. Förändringar av integritetspolicyn
Om mindre ändringar av denna integritetspolicy görs kommer vi att publicera den justerade integritetspolicyn på vår hemsida.

9. Rätt att begära information och rättelser
Du har rätt enligt personuppgiftslagen att kostnadsfritt en gång per år, genom en skriftlig undertecknad ansökan, erhålla information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och i vilket syfte (s.k. registerutdrag). Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade.